Trải nghiệm vui vẻ cùng Nerf Super Soaker Megaforce Battle Tank Ride-On – Đồ chơi nước hấp dẫn cho bé trong hồ bơi

Xe Tăng Bơi Nổi NERF Super Soaker Megaforce Battle Tank – Ghế Đạp Bơi Gía Rẻ với Súng Nước Megaforce

#NERF #SuperSoaker #Megaforce #BattleTank #Inflatable #PoolFloat #WaterBlaster #Soaker #PoolFun

Chuẩn bị, nhắm, TƯỚNG! Chế độ dược lau chùng với xe tăng bơi nổi NERF Super Soaker Megaforce Battle Tank từ WowWee. Hãy sẵn sàng làm ướt bạn bè từ quãng cách hơn 20 feet với chiếc xe tăng bơi nổi hoàn toàn mới này! Với một súng nước ẩn, xe tăng Megaforce Battle Tank sẽ tự động nạp để cung cấp nguồn nước liên tục để bạn không phí thời gian làm đầy lại súng nước. Vui chơi cho độ tuổi từ 6 tuổi trở lên, xe tăng Megaforce Battle Tank NERF Super Soaker cho phép trẻ em đấu liên tục mà không hề chán! Với một súng Mega blaster gắn kèm chất lượng cao, không cần phải cầm súng trên xe tăng Megaforce Battle Tank. Chỉ cần leo lên chiếc bè bơi nổi rộng rãi này và bạn đã sẵn sàng chiến đấu trong hồ bơi! Xe tăng bơi nổi NERF Super Soaker Megaforce Battle Tank của bạn bao gồm 1 Ghế Đạp Bơi Nổi, 1 Súng Nước Chơi, 1 Miếng Dán Sửa Chữa và hướng dẫn sử dụng. Kích thước sản phẩm: 32 W x 47 H x 19 D inch. Luôn luôn khuyến nghị có sự giám sát của người lớn. Súng( s) được bán riêng lẻ.

THỨC MẠNH LỰA CHỌN SOAK TỐT NHẤT. Chiếc bè bơi nổi này được thiết kế với một súng nước mega ẩn có nguồn cấp nước liên tục để bạn không bao giờ phải làm đầy lại súng nước của mình!

LÀM ƯỚT CHÙNG! Thiết kế với vật liệu bền và chỗ ngồi rộng rãi, bạn có thể tập trung tất cả năng lượng vào mục tiêu duy nhất của mình … ướt chùng! Chỉ cần lên và bạn đã sẵn sàng chiến đấu trong hồ bơi.

VUI CHƠI HỒ MÃI! Đối với độ tuổi từ 6 tuổi trở lên, chiếc xe tăng bơi mới này cho phép trẻ em đấu liên tục. Không bao giờ phải mệt mỏi khi cầm súng trên xe tăng Megaforce Battle Tank, súng mega của bạn đã được tích hợp sẵn!

Bao gồm. 1 Ghế Đạp Bơi Nổi, 1 Súng Nước Chơi, 1 Miếng Dán Sửa Chữa và sách hướng dẫn. Kích thước sản phẩm: 32 W x 47 H x 19 D inch. Luôn luôn khuyến nghị có sự giám sát của người lớn. Mua Ngay

Price: $34.99
(as of Mar 30,2024 06:44:23 UTC – Details)

Ready, aim, SOAK! Drench the competition with the NERF Super Soaker Megaforce Battle Tank from WowWee. Get ready to soak your friends from over 20 ft away with this all-new inflatable tank ride-on! Featuring a hidden pool-fed blaster, the Megaforce Battle Tank automatically reloads to provide continuous water supply so you don’t waste time re-filling your blaster. Fun for ages 6 and over, the NERF Super Soaker Megaforce Battle Tank lets kids battle continuously for endless fun! With a built-in high-capacity mounted mega blaster, there’s no need to hold a blaster on the Megaforce Battle Tank. Just climb on this roomy inflatable pool float, and you’re ready to battle it out in the pool! Your NERF Super Soaker Megaforce Battle Tank includes 1 Inflatable Pool Ride-on, 1 Water Toy Blaster, 1 Repair Patch, and an instruction manual. Product size: 32 W x 47 H x 19 D inches. Adult supervision is always recommended. Blaster(s) are sold separately.
UNLEASH THE ULTIMATE SOAK. This inflatable ride-on was designed with a hidden built-in, pool-fed mega blaster to provide continuous water supply so you never have to waste time refilling your blaster!
DRENCH THE COMPETITION! Designed with durable materials and roomy seating, you can focus all your energy on your only objective…Soaking the competition! Just climb on and you’re ready to battle it out in the pool.
NON-STOP POOL FUN! For ages 6 and over, this new inflatable tank lets kids battle continuously. Never get tired of holding a blaster on the Megaforce Battle Tank, your mega blaster is already built in!
INCLUDES. 1 Inflatable Pool Ride-on, 1 Water Toy Blaster, 1 Repair Patch, and an instruction manual. Product size: 32 W x 47 H x 19 D inches. Adult supervision is always recommended.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.