Đánh giá X-Shot Skins Dread Sonic Robotnik Blaster – Malice Skin: Công nghệ Air Pocket Dart, 24 viên darts, súng foam chơi cho trẻ em và người lớn

Đánh giá sản phẩm: X-Shot Skins Dread Sonic Robotnik Blaster với 24 viên dạ – Malice Skin by ZURU, Cần xoay kép, Công nghệ Air Pocket Dart, Súng bắn bông cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn #XShot #Skins #DreadSonicRobotnikBlaster Trang bị súng cỡ siêu tốc độ của Sonic the Hedgehog! Với khả năng chứa 12 viên dạ, cặp thùng xoay kép của X-Shot Skins Dread đảm bảo bạn sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho niềm vui. Khi hết viên darts ở thùng thứ nhất, hãy chuyển sang thùng thứ hai và biến đối thủ thành bãi đắm từ khoảng cách lên đến 27m. Hãy săn lùng tất cả 6 Skin Sonic the Hedgehog và tìm ra những khẩu súng hiếm. Chọn khác biệt, chọn X-Shot Skins.
Sức mạnh bắn: X-Shot Skins Dread mang lại cảm giác gấp đôi vui vẻ và rắc rối! Bắn trúng nhiều mục tiêu từ khoảng cách lên đến 27m.
Dung lượng darts: X-Shot Skins Dread có dung lượng 12 darts với cặp thùng xoay kép.
Skins hiếm: Hãy săn lùng tất cả 6 Skin Sonic the Hedgehog và tìm ra những khẩu súng hiếm.
Công nghệ Air Pocket: X-Shot Skins bao gồm công nghệ Air Pocket Dart để bắn xa hơn, nhanh hơn và chính xác hơn! Mua Ngay

Price: $14.99 - $13.19
(as of Mar 30,2024 21:09:06 UTC – Details)

Skin your blaster with the super sonic speed of Sonic the Hedgehog! With a 12-dart capacity, the XSHOT Skins Dread’s double trouble rotating barrels mean you are locked and loaded for fun. When you run out of darts in one barrel, switch over to the second one and blast the competition from up to 27m / 90 feet away. Hunt for all 6 Sonic the Hedgehog Skins and find the rare blasters. Choose different, choose XSHOT Skins.
Firing Power: The X-Shot Skins Dread is double the fun and double the trouble! Hit multiple targets up to 27m / 90 feet away.
Dart Capacity: The X-Shot Skins Dread has a 12-dart capacity dual rotating barrels.
Rare Skins: Hunt for all 6 Sonic the Hedgehog Skins and find the rare blasters.
Air Pocket Technology: X-Shot Skins includes Air Pocket Technology Darts for a further, faster, and more accurate blast!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.